หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ด.ต.มานิจ มะนะมุติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
''เป็นตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง ''
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
มัสยิด ศาสนสถานของชาวตำบลบ้านพลับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
1
2
3
 
 

กลุ่มอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ (แม่บ้านมุสลิม)  
  
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2557
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 3 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศ คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ.๒๕๕๘ [ 4 ส.ค. 2558 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)