หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ   10 ก.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2562   28 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม   28 มิ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ   28 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   28 มิ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ   28 มิ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   28 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ   28 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ   28 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒)   28 มิ.ย. 2562 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 035-702-100 โทรสาร : 035-702-100
จำนวนผู้เข้าชม 1,992,457 เริ่มนับ 29 เม.ย. 2557
จัดทำโดย :NAXsolution.com