หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ด.ต.มานิจ มะนะมุติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
''เป็นตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง ''
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
มัสยิด ศาสนสถานของชาวตำบลบ้านพลับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
1
2
3
 
 

 
โครงการทัศนศึกษา \\\\\\\"ปฐมวัยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง\\\\\\\" ประจำปี ๒๕๖๒  
 

โครงการทัศนศึกษา \\\"ปฐมวัยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง\\\" ประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ ดำเนินโครงการทัศนศึกษา \\\"ปฐมวัยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง\\\" ประจำปี ๒๕๖๒ การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้นวัตกรรมระดับปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ช่วยให้เด็กเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขจากประสบการณ์และสถานที่จริง ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

จัดโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 15.52 น. โดย คุณ อัครพล พงษ์ปกา

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X