หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ดาบตำรวจมานิจ มะนะมุติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.banplub.go.th/orgc... หน้าหลัก ข้อมูลหน่วยงาน โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.banplub.go.th/staf... https://www.banplub.go.th/staf... หน้าหลัก  บุคลากร 1. ข้อมูลผู้บริหาร 2. ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ 3. บุคลากร
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.banplub.go.th/proj... https://www.banplub.go.th/dnm_... หน้าหลักข้อมูลหน่วยงานอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.banplub.go.th/proj... https://www.banplub.go.th/proj... หน้าหลัก
แผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.banplub.go.th/cont... หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.banplub.go.th/proj... หน้าหลัก  
ระเบียบ
ภายในหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.banplub.go.th/news... https://www.banplub.go.th/news... https://www.banplub.go.th/news... หน้าหลัก
กิจกรรม
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่ของตำบลบ้านพลับ ปี 2566
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.banplub.go.th/webb... หน้าแรก
บริการประชาชน
กระดานสนทนาในตำบล (Q A)
o9 Social Network https://www.banplub.go.th/hom... หน้าหลัก
ปรากฎบนลิงค์ด้านบนขวามือของหน้าเว็บไซต์
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.banplub.go.th/home https://www.banplub.go.th/webs... หน้าหลัก
ด้านล่างสุดของหน้าเว็บไซต์
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.banplub.go.th/proj... https://www.banplub.go.th/proj... หน้าหลัก
แผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.banplub.go.th/proj... https://www.banplub.go.th/proj... หน้าหลัก
รายงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.banplub.go.th/proj... https://www.banplub.go.th/proj... https://www.banplub.go.th/proj... หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.banplub.go.th/proj... หน้าหลัก
รายงาน
สถิติ
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566  จำแนกเป็นรายเดือน
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.banplub.go.th/proj... https://www.banplub.go.th/proj... หน้าหลัก
รายงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565
o18 E-Service https://www.banplub.go.th/home หน้าหลัก
เลื่อนลงมาด้านล่าง จะพบ E Service
แสดงคิวอาร์โคด
คำร้องขอตัดกิ่งไม้ต้นไม้ วัชพืช
คำร้องติดตั้ง ซ่อมแซม ไฟส่องสว่าง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 500,000 บาท
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.banplub.go.th/news... หน้าหลัก
ข่าวสาร
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) จำแนกเป็นรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.banplub.go.th/news... https://www.banplub.go.th/news... หน้าหลัก
ข่าวสาร
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.banplub.go.th/proj... https://www.banplub.go.th/proj... หน้าแรก
การบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.banplub.go.th/proj... หน้าแรก
การบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์และการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.banplub.go.th/proj... หน้าแรก
การบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์และการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.banplub.go.th/proj... https://www.banplub.go.th/proj... หน้าหลัก
บริหารงานบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.banplub.go.th/proj... https://www.banplub.go.th/proj... หน้าหลัก
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
   
สายตรงนายก
โทร : 084 131 2677
 
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 035-702-100 โทรสาร : 035-702-100
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
จำนวนผู้เข้าชม 13,496,421 เริ่มนับ 29 เม.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10