หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ด.ต.มานิจ มะนะมุติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
''เป็นตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง ''
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
มัสยิด ศาสนสถานของชาวตำบลบ้านพลับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
1
2
3
 
 

กลุ่มอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ (แม่บ้านมุสลิม)  
  
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลับ  

โรงเรียนบ้านพลับ  
  
 
 
อบต.คลองน้อย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 [ 30 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 38 
ทต.ลาดชะโด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายหมู่ที่ 7 ต [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บางซ้าย กิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เกาะเรียน อบต. เกาะเรียน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ลาดชะโด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์(ลำรางกร่าง)หมู่ที่ 2 [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หัวเวียง ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดชะโด ราคากลางโครงการขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์(ลำรางกร่าง)หมู่ที่ ๒ ตำบลจักราช [ 9 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ลาดชะโด ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใหญ่ [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านพลับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านม้า สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้อย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านนา สรุปคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ลาดชะโด ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายทางหมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้ำใหญ่ [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.คลองจิก กิจกรรมจิตอาสา Kick off ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ \\\"ถนนเฉลิมพระเกียรติ\ [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2557