หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


อาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๗๐๐ โด๊ส (๑ โด๊ส/ขวด) พร้อมเหรียญห้อยคอและบัตรลงทะเบียน, เข็มฉีดยา เบอร์ ๒๓ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๗๐๐ อัน และกระบอกฉีดยา ขนาด ๓ ซีซี จำนวน ๗๐๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๖๒๐๑ พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กต ๘๐๗๕ พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในตำบลบ้านพลับ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรลงดินลูกรังเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำชลประทาน ปั้ม ๑๒ ด้านใต้ บริเวณหมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านพลับ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2562 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงครุภัณฑ์เปลี่ยนตัวถังรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุ ๕,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงครุภัณฑ์เปลี่ยนตัวถังรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุ ๕,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7