หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อท่อ PVC สีฟ้า ขนาด ๒ นิ้ว x ชั้น ๘.๕ จำนวน ๕๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างศาลาริมทาง คสล.บริเวณตรงข้ามซอย ๗ หมู่ที่ ๒ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. บ้านพลับ กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๗๐๐ ตัว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]อาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 13 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11