หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๘๓๐ พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]จ้างโครงการถนนตกซอย ๗ หมู่ที่ ๓ โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๖๐ เมตร พร้อมหูช้าง รวมพื้นที่ทั้งหมด ๖๑.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านพลับ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการถนนตกซอย ๑๑ หมู่ที่ ๔ โดยมีขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร พร้อม หูช้าง รวมพื้นที่ทั้งหมด ๖๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านพลับ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการถนนตก ซอย ๖ หมู่ที่ ๔ โดยมีขนาดกว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร พร้อมหูช้าง รวมพื้นที่ทั้งหมด ๑๐๖.๒๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านพลับ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการถนนตกซอย ๑ หมู่ที่ ๑ โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมหูช้าง รวมพื้นที่ทั้งหมด ๙๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านพลับ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการทำฝาท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ และ ๓ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านพลับ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31