หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการทำเขื่อนชายคลองบริเวณข้างลานมัสยิดนูรุ้ลฮูดา หมู่ที่ ๔ โดยมีขนาดพื้นที่ยาว ๓๓ เมตร สูง ๒.๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านพลับ กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการเทลาน คสล.พร้อมปูกระเบื้องและรั้วเหล็กบริเวณโดมหลังคาลานมัสยิดซาดีลียะห์ หมู่ที่ ๕ โดยมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๗ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านพลับ กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการต่อเติมชายหลังคาและรางน้ำฝน พร้อมเทลาน คสล.บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ โดยมีขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๓.๒๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านพลับ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการถมดินไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ถึงสี่แยกท่าเรือข้ามฝากเทพเจริญพร หมู่ที่ ๑ โดยมีขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร วางท่อ ๗ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านพลับ กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]อาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 15 มิ.ย. 2565 ]อาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 15 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]จ้างทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลัง ศพด.อบต.บ้านพลับ หมู่ที่ ๓ โดยมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านพลับ กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22