หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในตำบลบ้านพลับ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรลงดินลูกรังเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำชลประทาน ปั้ม ๑๒ ด้านใต้ บริเวณหมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านพลับ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2562 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงครุภัณฑ์เปลี่ยนตัวถังรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุ ๕,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงครุภัณฑ์เปลี่ยนตัวถังรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุ ๕,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐ คน คนละ ๑๐๕ บาท จำนวน ๓ วัน วันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๔๕ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]เสาธงไม้ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ความสูง ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๕๐ ต้น [ 10 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7